O nás

Firma byla založena v roce 2011 a primárně se zabývá výrobou kartonových obalů a prodejem obalového materiálu a pomůcek. Pluspap a.s. je moderní dynamická společnost, pružně reagující na potřeby zákazníků. Hlavní náplní naší společnosti je zpracování vlnité lepenky a výroba kartonových krabic všech konstrukčních možností a druhů. Naší největší předností je flexibilita a možnost výroby jak kusových kartonů, tak i tisícové množství kartonových krabic.

Snahou všech zaměstnanců společnosti je nabídnout široký sortiment obalového materiálu, který se stále snažíme rozšiřovat a zároveň zajistit kvalitní a rychlý servis pro naše zákazníky, mezi které patří jak malé firmy, tak i velké nadnárodní společnosti.

Dalším naším sortimentem jsou další obalové materiály jako průtažná (streč) fólie, lepicí pásky pro široké použití od základních přes barevné, oboustranné až po speciální pevnostní pásky a další pomocný obalový materiál včetně jednotlivých balicích pomůcek.

Pro své zákazníky také provádíme kompletační práce, jako např. sešívání, řezání a děrování papíru, balení do krabic, sáčků, lepení sáčků, foliování, rozesílání.

Díky kvalitnímu systému řízení byl v roce 2013 společnosti udělen certifikát jakosti ISO 9001:2000 a na spolehlivém vyřízení každé zakázky, počínaje jejím přijetím, výrobou a následnou expedicí, se denně podílí necelých padesát zaměstnanců.

Certifikát ISO 9001

Společnost PLUSPAP a.s. se hlásí k principu sociálního podniku. Vedení společnosti i její zaměstnanci jsou přesvědčeni, že sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity, které velmi prospívající společnosti a životnímu prostředí. Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk vytvářený společností je částečně použit pro další rozvoj sociálního podniku. Majitelé, vedení i zaměstnanci společnosti jsou si vědomi toho, že pro společnost PLUSPAP a.s. je stejně důležité dosahování zisku, spokojenost zaměstnanců, ochrana životního prostředí i zvyšování veřejného prospěchu.

Definice sociálního podniku PLUSPAP a.s.

Společnost PLUSPAP a.s. se aktivně hlásí k tomu, že je „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba, které splňuje principy sociálního podniku. Jako sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v tomto textu. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

  • PLUSPAP a.s. se v obecné rovině hodlá podílet na řešení problémů místní komunity
  • PLUSPAP a.s. je ekonomicky udržitelný podnik, který je standardně založen za účelem generování zisku, nicméně jeho podstatnou část reinvestuje do vybavení podniku, vzdělávání zaměstnanců či naplňování obecně prospěšných cílů.
  • PLUSPAP a.s. nediskriminuje a zaměstnává cíleně také zdravotně či sociálně znevýhodněné zaměstnance a zabraňuje tak jejich společenskému vyloučení.
  • PLUSPAP a.s. směřuje k maximálnímu zapojení zaměstnanců do rozhodování.
  • Cílem společnosti PLUSPAP a.s. je také environmentální udržitelnost a obecně pozitivní dopad na lokální komunity. PLUSPAP a.s. upřednostňuje využívání místních zdrojů.

Náhradní plnění

Náhradní plnění jako termín je definováno v §81 zákona č. 435/2004 Sb. s platností od 1. 10. 2004 (k zákonu byla vydána také prováděcí vyhláška č. 518/2004 Sb. "Náhradním plnění a jeho výhody“) V tomto zákoně je uvedena povinnost všech zaměstnavatelů s počtem zaměstnanců více než 25, zaměstnávat také osoby zdravotně postižené. Pokud tyto osoby zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu nezaměstnává nebo zaměstnávat nemůže, může si tuto povinnost splnit:

  • buď odebíráním výrobků, nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením,
  • od chráněných pracovních dílen, které zaměstnávají více než 60% osob se zdravotním postižením,
  • nebo odvodem příspěvku do státního rozpočtu.

Při nákupu výrobků nebo služeb od chráněných pracovních dílen či od zaměstnavatelů s více než 50% osob se ZP, nemusíte platit povinný odvod do státního rozpočtu.

Svým odběrem výrobků nebo služeb od chráněných pracovních dílen přispějete ke snížení nezaměstnanosti v regionu.

Pro akcionáře.