2016 1.1.
Přeměna společnosti Pluspap

Obchodní společnost PLUSPAP s.r.o., se sídlem Ke Hřišti 23, 411 83 Hrobce, IČ : 28750110, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30731 se v souladu se svým podnikatelským záměrem a transformačním projektem transformovala ke dni 1.1.2016 na akciovou společnost, a to PLUSPAP a.s., se sídlem Ke Hřišti 23, 411 83 Hrobce, IČ : 28750110. Případné dotazy k této změně je možno získat u předsedy dozorčí rady Ing. Luboše Matka kontakt 608 971 527 matek@matek.cz.

Zpět